ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση μελών του  Παραρτήματος Χανίων του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, όπου καταγγέλλουν δήθεν αποκλεισμό τους από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χανίων.

Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και τα εργατικά σωματεία του Νομού Χανίων ότι καμία διάθεση αποκλεισμού εκ μέρους της διοίκησης του Ε.Κ.Χ υφίσταται. Η εγγραφή πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε μια υπερκείμενη οργάνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Και βεβαίως με κριτήρια που διαφυλάσσουν τον αμιγώς εργατικό χαρακτήρα των οργανώσεων του συνδικαλιστικού κινήματος και προάγουν την ενότητα και το αδιάσπαστο της δράσης των οργανώσεων μελών.

Η αλήθεια είναι ότι όντως διοίκηση του Ε.Κ.Χ αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα πρωτοβάθμιες οργανώσεις που στους κόλπους τους περιλαμβάνουν -πέραν των αμιγώς εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας- μέλη που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες ή που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα διατηρώντας ακόμα και δικά τους γραφεία παροχής υπηρεσιών. Ο νομοθέτης έχει διαχωρίσει τις εργατικές από τις εργοδοτικές ή ακόμα και τις επιστημονικές οργανώσεις, θέτοντας με ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο τρόπο τους κανόνες λειτουργίας και δράσης του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος.

Επιπλέον, τόσο οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις όσο και τα παραρτήματα αυτών οφείλουν κατά την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης και των  εκπροσώπων τους στις υπερκείμενες δευτεροβάθμιες οργανώσεις να τηρούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα. Τον εμβληματικό Νόμο 1264/1982 που τόσα προσέφερε στον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν αρκεί μόνο να τον επικαλούμαστε «ala carte» αλλά και να τον εφαρμόζουμε και να τον υπερασπιζόμαστε με κάθε ευκαιρία.

Ο φάκελος του Παραρτήματος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών θα εξεταστεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας του ΔΣ του Ε.Κ.Χ. Θα εξεταστεί δίκαια και με γνώμονα  αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις περί της εγγραφής του ή μη.

Υ.Γ. Σε ένα πράγμα θα συμφωνήσουμε με τους συναδέλφους του Σωματείων Μισθωτών Τεχνικών…ότι δεν πρέπει να νίβουμε τα χέρια της εργοδοσίας και της Κυβέρνησης. Οι αντισυγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτό κάνουν όμως…