ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών του Εργατικού Κέντρου Χανίων

 

Στις 25,26 και 27-1-2023 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Εργατ/κού Κέντρου Ν. Χανίων κατά τις οποίες προέκυψαν τα κάτωθι αποτελέσματα:

Διοικητικό Συμβούλιο (έδρες  17)

Εψήφισαν 220, Έγκυρα 220, Άκυρα 0, Λευκά 0.

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων         έλαβε ψήφους                       167    έδρες  -13-

Ταξική Ενότητα                                                           »             »                            53       έδρες  -4-

 

Εξελεγκτική Επιτροπή (έδρες  3)

Εψήφισαν 220, Έγκυρα 220, Άκυρα 0, Λευκά 0.

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων         έλαβε ψήφους                       167     έδρες  -2-

Ταξική Ενότητα                                                            »             »                            53      έδρες  -1-

 

Αντιπρόσωποι Πανελλαδικού Συνεδρίου ΓΣΕΕ ( Εκλέγονται 4 Αντιπρόσωποι )

 Εψήφισαν 121, Έγκυρα 121, Άκυρα 0, Λευκά 0.

Δημοκρατική Συνεργασία Εργαζομένων         έλαβε ψήφους       111       Αντιπρόσωποι  -4-

Ταξική Ενότητα                                                            »             »           10         Αντιπρόσωποι  -0-

Επίσης υπερψηφίστηκαν (με ποσοστό 70%)  τόσο ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του έτους 2022, όσο και ο οικονομικός προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης για το 2023.

Τέλος την Δευτέρα 30-1-2023, το νεοεκλεγέν......