Ιστορικό

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Χανίων, ιδρύθηκε το 1912. Αναγνωρίστηκε με το 219/24-1-1914 Διάταγμα της Γενικής Διοίκησης Κρήτης και κοινοποιήθηκε με τις 364/1915, 339/1948, 185/1949, 767/1958, 522/1966, 18/1968, 537/1972 και 204/1985 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Χανίων Κρήτης. Φέρνει την επωνυμία «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Χανίων» έχει έδρα τα Χανιά.


ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί του Ε.Κ.Χ. είναι:

 • Η συσπείρωση στη δύναμη των μελών όλων των εργασιακών κλαδικών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σωματείων των εργατοϋπαλλήλων και των τοπικών παραρτημάτων συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή Πανελλαδικής έκτασης που έχουν έδρα το νομό Χανίων για την ενιαία και συλλογική διεκδίκηση, προστασία, προαγωγή και μελέτη των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών τους.
 • Η ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης και του πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ όλων των εργαζομένων και της συνεργασίας των μελών του.
 • Η συνεχής επίβλεψη για την πλήρη εφαρμογή της εργατικής κοινωνικής, ασφαλιστικής και συνδικαλιστικής νομοθεσία και η προσπάθεια για την επέκτασή της.
 • Η ενίσχυση της πνευματικής και κοινωνικής ανύψωσης των εργατών και υπαλλήλων της περιφέρειάς του και η συνδρομή για την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευσή τους.
 • Ο συνεχής αγώνας για την προάσπιση, κατοχύρωση και διεύρυνση των αρχών της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
 • Η παρακολούθηση όλων των εργατικών και κοινωνικών ζητημάτων και η βοήθεια λύση τους.
 • Η ποιοτική και ποσοτική μαζικοποίηση  του εργατικού κινήματος στο νομό με στόχο τη λειτουργία ενός συνδικάτου σε κάθε χώρο και κλάδο δουλειάς, όπως επίσης και την εγγραφή του συνόλου των εργαζομένων.
 • Η οργάνωση, καθοδήγηση και συντονισμός των αγώνων των εργατοϋπαλλήλων για την επίλυση των προβλημάτων τους και για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης.
 • Η φροντίδα για την προστασία του περιβάλλοντος και την διάσωση της πολιτιστικής μιας κληρονομιάς.
 • Η ανάπτυξη των δεσμών της συνεργασίας και της αλληλεγγύης με εργαζομένους και τις οργανώσεις τους σε Τοπικό Πανελλαδικό και Παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και με κάθε λαό που μάχεται για την Δημοκρατία, την Εθνική ανεξαρτησία της Κοινωνικής Απελευθέρωσης και την Ειρήνη.

ΜΕΣΑ

Την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών το Ε.Κ.Χ. επιδιώκει:

 • Με την οργάνωση όλων των εργατών και υπαλλήλων της περιφέρειας του Σωματεία
 • Με την βοήθεια και παρέμβαση στα εντεταλμένα όργανα για την εφαρμογή της νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων.
 • Με την ίδρυση, χωρίς όμως την επιδίωξη κέρδους, Προμηθευτικών και Καταναλωτικών, Παραγωγικών και Οικοδομικών συνεταιρισμών για τα μέλη του
 • Με την παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη του, οργανώνοντας εκδρομές, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε μορφής τέχνης, γιορτές κ.λ.π.
 • Με την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εργαζόμενους, τους άνεργους και τα μέλη των οικογενειακών εργαζομένων και συνταξιούχων.
 • Με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στις οργανώσεις μέλη του.
 • Με την δημιουργία εργατικών αναγνωστήριων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων λεσχών, την τακτική χρησιμοποίηση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και με την έκδοση δικής του εφημερίδας.
 • Με την μελέτη προβλημάτων των εργαζομένων και με προτάσεις θέσεις για την λύση τους.
 • Με την εφαρμογή όλων των μορφών συνδικαλιστικής πάλης από τις απλές στάσεις εργασίας μέχρι την απεργία διαρκείας.
 • Με την ίδρυση και λειτουργία θερινών κατασκηνώσεων, παιδικών και βρεφικών σταθμών.
 •  Παίρνοντας κάθε μέτρο που θα κριθεί κατάλληλο, σκόπιμο και πρόσφορο από την διοίκησή του, για την συνδικαλιστική, οικονομική, επαγγελματική, κοινωνική και πνευματική εξύψωση των μελών των οργανώσεών του, καθώς και την σωματική και αθλητική αγωγή των ιδίων και των παιδιών τους.
 •  Εκπροσωπώντας τα μέλη του, τις εργατικές και υπαλληλικές οργανώσεις σε όλα τα συλλογικά όργανα της διοίκησης, της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής πολιτικής, στα διαιτητικά και ασφαλιστικά Δικαστήρια και επιτροπές καθώς και στο συμβούλιο ισότητας του Νομού.
 •  Με την μελέτη, τη συνεργασία και την αξιοποίηση της πείρας των Διεθνών συνδικαλιστικών οργανώσεων.
 •  Το Ε.Κ.Χ. βασισμένο στις αρχές του ταξικού δημοκρατικού συνδικαλισμού διασφαλίζει την πλήρη αυτονομία και ελευθερία των οργανώσεών του.
 •  Το Ε.Κ.Χ. διοικείται και αποφασίζει για την δράση σε απόλυτη ανεξαρτησία από τους εργοδότες και την Κυβέρνηση. Έχει το δικαίωμα να απαντά θετικά ή αρνητικά σε πιθανές εκκλήσεις και θέσεις άλλων οργανώσεων ή κλάδων, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, όλων των εργαζομένων και του λαού γενικότερα.
 • Το Ε.Κ.Χ. είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε., έχει αποδειχθεί το καταστατικό της και εφαρμόζει τις διατάξεις του, διατηρεί όμως την αυτονομία και οργανωτική του αυτοτέλεια. Η αποχώρηση ή η προσχώρησή του γίνεται με απόφαση του συνετού.
 • Το Ε.Κ.Χ. συμμορφώνεται με τις εντολές και τις αποφάσεις των πανεργατικών συνεδρίων και της ολομέλειας του ΔΣ της ΓΣΕΕ. Διαφοροποίηση από τις παραπάνω αποφάσεις μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του συνεδρίου του.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το Ε.Κ.X. συγκροτείται από τις εργατικές, εργοστασιακές και κλαδικές Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις και τα Τοπικά παραρτήματα δικαστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή Πανελλαδικής έκτασης που έχουν έδρα στο Νομό Χανίων και αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και διοικείται από 17μελες Δ.Σ.