Δείτε τα παρακάτω αρχεία με τις ομιλίες των εκπρόσωπων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2014