Το Εργατικό Κέντρο ΧΑΝΙΩΝ σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ) θα υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» σε τρεις τριήμερες συναντήσεις (ΠΑΡ-ΣΑΒ-ΚΥΡ) στην πόλη των ΧΑΝΙΩΝ (30/11/-1-2/12/2012, 7-8-9/12/2012 και 14-15-16/12/2012) .